Dsc01100

Likovne kolonije

Linijom i bojom za znanje i dobro

Zagrebačka medresa, međunarodna lik.kolonija, Zagreb, 2001.

Jedra i vali 2

Nacionalini park, Kornati, 2001.

Paunovac

Paunovac, Zagreb, 2001.