Jutro

Likovne kolonije

31. akvarelistička kolonija, Sava

Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2010.

Art dulcinium

Međunarodna lik. kolonija, Ulcinj, Crna Gora, 2005.

Otok

Park prirode Sutivan, Sutivan, Otok Brač, 2005.